Tilmeld dig vores nyhedsbrev OK

Afbestillingsforsikring - sikkerhed på rejsen

Forsikringsbetingelser nr. 2009-08-19:1

Med vores afbestillingsforsikring er du forsikret, hvis du er nødt til at afbestille din rejse p.g.a. sygdom.

Der tilbagebetales rejsens samlede pris - 5% i selvrisiko.

Solid afbestillingsforsikring koster 4% af bestillingens samlede pris (dog mindst kr. 200,-).
Rejser du som en del af en gruppe (flere end 20 personer) gælder specielle regler for afbestillings forsikring.

Med vores afbestillingsforsikring er du dækket hvis:

 • Du eller nogen i din familie*/rejsedeltagere* inden afrejsen bliver ramt af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller dødsfald der gør, at det ifølge lægelig vurdering ikke er forsvarligt at gennemføre rejsen.
 • Du rammes af en anden hændelse af indgribende karakter. F.eks. brand i egen bolig.

*Definition:
Familie:
Herved forstås forsikret familie, hvilket vil sige ægtefælle, sambo, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, bedsteforældre, papforældre, papsøskende.

Papforældre:
Herved forstås personer som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlevende med en af de biologiske forældre, og som forsikrede har levet sammen med i et familielignende forhold i minimum 1 år.

Papsøskende:
Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum et år indtil forsikredes 21. leveår.

Rejsedeltagere:
Herved forstås person/personer, der deltager på samme rejse som forsikrede.

Tænk på:

 • At forsikringen skal tegnes for samtlige deltagere på rejsen
 • At forsikringen skal tegnes samtidig med at du bestiller din rejse, evt. ændringer kan foretages indtil du har betalt dit depositum
 • At afbestillingsforsikringen ikke tilbagebetales
 • At forsikringen træder i kraft, når den er betalt og gælder indtil den forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde rejsen
 • At forsikringen ikke dækker hvis afbestilling sker efter afrejsetidspunktet
 • At forsikringen ikke dækker hvis du ændrer rejseplaner
 • At forsikringen ikke dækker sygdom, som var kendt da du bestilte rejsen, eller ikke er af akut karakter
 • At forsikringen ikke gælder komplikationer i forbindelse med graviditet fra uge 30
 • At forsikrede hurtigst muligt, efter at det er blevet bekendtgjort at forsikrede ikke kan rejse, afbestiller rejsen overfor Nemrejse.dk
 • At forsikrede hurtigst muligt lægeundersøges
 • At lægeerklæring, ved afbestilling skal udformes på en speciel formular. FORMULAREN KAN HENTES HER
 • At udgifter til lægeerklæring afholdes af den forsikrede
 • At Nemrejse.dk har modtaget lægeerklæringen senest 14 dage efter afbestillingsdatoen

Ankenævn
Hvis der opstår uenighed mellem forsikrede og Nemrejse.dk, kan forsikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegards Gade 2
1572 København V

Nemrejse.dk finder vi de billigste flybilletter til dig. Find og book nemt din flybillet fra f.eks. København, Billund eller Aalborg til populære rejsemål som f.eks. London, Rom, eller Paris.

Info om cookies

Nemrejse.dk er et online rejsebureau i Stena Line Travel Group AB
Box 1324, 251 13 Helsingborg • VAT: SE556529179501 • booking@nemrejse.dk
2014 © Nemrejse.dk
Vent, mens vi finder
de bedste billetter...